فال ديوان حافظ فال ديوان حافظ

سايت تفريحي نيك صالحي

فال روزانه چيست

فال روزانه پنج شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵

چند كلمه براي آنهايي كه امروز تولدشان است
فـال روزانـه -فروردين

امروز انرژي بسيار زيادي در وجود خود احساس مي كنيد و دلتان مي خواهد تمام لحظه هايتان با شادي و تفريح همراه باشند. اجازه ندهيد هيچ كس و هيچ چيزي مانع شما شود و به خاطر حرف ها و انتظارات ديگران اين انرژي مثبت را در وجود خود سركوب نكنيد. هر كس نداند خودتان كه خوب مي دانيد كارهايتان اشتباه نيستند. وقتي جوانتر بوديد هيچ مرزي براي سخاوت و انسانيت شما وجود نداشت و دنياي اطرافتان و اتفاقاتي كه در آن مي افتاد برايتان اهميت بسياري داشتند. امروز كه به ياد آن روزها افتاده ايد شايد بد نباشد باري ديگر اين روياها و اهداف را دنبال كرده و هر كاري كه براي بهتر كردن دنياي اطرافتان از دستتان بر مي آيد انجام دهيد.

فـال روزانـه – ارديبهشت

امروز انرژي فوق العاده اي در وجود خود احساس مي كنيد كه به شما اين توان را مي دهد كه تمام كارهاي نيمه تمام هفته گذشته تان را پيش از آغاز تعطيلات آخر هفته به اتمام برسانيد، پس فرصت را مغتنم بشماريد. شما هميشه نسبت به كودكاني كه در شرايط دشواري زندگي مي كنند حساس بوده ايد، اما امروز اين حساسيت بيش از هر زمان ديگري است و از ديدن كودكاني كه قرباني فقر، جنگ و قحطي شده اند قلبتان به درد مي آيد. شايد با خودتان فكر كنيد كه بايد كاري در اين زمينه بكنيد و هر چه در توانتان است براي بهتر شدن زندگي آنها به كار بگيريد؛ خوب اين فكري فوق العاده است، پس همين امروز دست به كار شويد.

فـال روزانـه – خرداد

شما در حال حاضر نسبت به مسائل اجتماعي و فعاليت هاي انسان دوستانه علاقه و توجه زيادي پيدا كرده ايد و احساس مي كنيد كه بايد براي انان هايي كه به اندازه خودتان در زندگي خوش شانس نبوده اند كمك كنيد. اگر فكر مي كنيد در اين زمينه كاري از دستتان بر مي آيد شك به دلتان راه ندهيد و همراه با داشتن سخاوت، تمام توانتان را به كار بگيريد. در حال حاضر كلام شما تأثير گذاري بسياري دارد و حتي مي توانيد از اين توان خود براي انجام كارهاي خيريه تان كمك بگيريد و دوستان و آشنايانتان را قانع كنيد كه در اين راه با شما همراه شوند. به هر مهماني و جشني كه دعوت شديد آن را بپذيريد وگرنه چيزهاي با ارزشي را از دست خواهيد داد.

فـال روزانـه -تير

متاسفانه امروز مي تواند براي شما با درگيري ها و تنش هايي در محيط خانواده و به ويژه با خواهر و برادرهايتان، همراه باشد. فكر نمي كنيد كه وقت آن رسيده است كه يك بار براي هميشه با اين مشكلات روبرو شده و راه حلي براي آنها پيدا كنيد؟ اين كار در نهايت به شما كمك خواهد كرد روابط بهتري با آنها داشته باشيد. شايد برداشتن اولين قدم برايتان سخت باشد، بهر حال انتخاب با خودتان است. شما نسبت به اهداف خود اطمينان بيشتري پيدا كرده ايد و آماده ايد تا با قدم هايي محكم به سمت خواسته هاي خود گام برداريد. اولين چيزي كه در اين راه مي توانيد روي آن حساب باز كنيد اراده و پشتكار خودتان است.

فـال روزانـه – مرداد

به نظر مي رسد كه در حال حاضر شما قادر به انجام هر كاري كه خودتان بخواهيد هستيد. اوضاع دارد به خوبي پيش مي رود و شما داريد پاداش زحماتي كه كشيده ايد را مي گيريد و ثمره انتخاب هاي درستي كه در گذشته داشته ايد را برداشت مي كنيد. موانعي كه زماني ممكن بود سر راهتان قرار بگيرند در حال حاضر هيچ تهديدي براي شما محسوب نمي شوند. خانواده تان شاد و سالم است و موفقيت فعليتان شما را به برنامه ريزي براي آينده تشويق مي كند. اين تدبير و برنامه ريزي زمينه ساز موفقيت هاي بيشتر براي شما خواهد بود و احساس نزديكي بيشتري به عزيزانتان نيز خواهيد داشت و روابط خصوصيتان نيز با پيشرفت همراه خواهند بود.

فـال روزانـه -شهريور

امروز بايد خودتان را كمي بيشتر با جريان اتفاقات هماهنگ كنيد و دست از تلاش براي نظم دادن به زندگي ديگران برداريد تا ببينيد كنترل نكردن اوضاع چندان سخت نيست. شما هميشه دلتان مي خواهد كارهايتان را بر اساس نظم و ترتيب هميشگيتان پيش ببريد، اما فعلا بايد سعي كنيد كمي بيشتر انعطاف پذيري داشته باشيد و تسليم شانستان شويد. امروز از طرفي از لحاظ احساسي به طرف مقابلتان احساس نزديكي مي كنيد و دلتان مي خواهد كه احساسات خود را با او در ميان بگذاريد. از طرف ديگر حرف هايتان يك چيز مي گويند در حالي كه در عمل چيز ديگري نشان مي دهيد؛ كمي زمان مي برد تا اوضاع روبراه شود.

فـال روزانـه -مهر

شما انسان سخت كوشي هستيد و انتظار داريد كه اطرافيانتان نيز همين طور باشند. امروز اگر بخواهيد نگاهي به روابط خصوصي و حرفه اي خودتان بيندازيد، از آنجايي كه شما فردي با انتظارات بالا هستيد ممكن است كمي در رابطه با كيفيت روابط خود دچار نگراني شويد. هيچ اشكالي ندارد اگر بخواهيد روابط خوب و بدتان را مشخص كرده و آنهايي كه به درد نمي خورند را از زندگيتان حذف كنيد. زندگي كوتاهتر از آن است كه بخواهيم آن را صرف روابط اشتباه و بي مصرف كنيم. شما امروز جذابيت فوق العاده اي داريد كه هيچ كس نمي تواند چشم هايش را به روي آن ببندد و همين مي تواند زمينه ساز فرصتي فوق العاده براي صحبت با شخصي كه دلتان را برده است باشد.

فـال روزانـه -آبان

امروز ممكن است در ارتباط برقرار كردن با ديگران با مشكلاتي مواجه شويد. احساس مي كنيد با هر كسي كه حرف مي زنيد صدايتان را نمي شنود و حتي دلش نمي خواهد به حرف هايي كه مي زنيد گوش كند. عصباني نشويد و با نگاهي شوخ طبعانه و بدون سخت گيري به اين قضيه نگاه كنيد. شايد بهتر باشد امروز بدون آن كه خودتان را درگير بحث با ديگران كنيد، فقط سكوت كرده و فقط آنچه در اطرافتان مي گذرد را زير نظر داشته بايد. امروز فكرتان مشغول يك سفر طولاني به نقاط دور دست است، حتي اگر در حال حاضر امكان رفتن به اين سفر را نداشته باشيد هم، فكر كردن به آن باعث احساس آزادي و سرزندگي در شما خواهد شد.

فـال روزانـه – آذر

در حال حاضر فضاي اطرافتان، به ويژه در منزل، بسيار متشنج است. آنهايي كه قصد دارند تحريكتان كنند را ناديده بگيريد و خودتان را درگير بحث هايي كه مي توانند به جنگ و دعوا منجر شوند نكنيد. سعي كنيد كمي با خودتان تنها بمانيد و با گوش كردن به صداي احساسات و افكارتان به خودتان انرژي ببخشيد؛ شايد بتوانيد براي اين كار تنهايي به پياده روي برويد و يا در كنج خلوت يك كافه دنج بنشينيد. خوشبختانه در رابطه با كارتان هيچ مشكل خاصي نداريد و پروژه هايتان به خوبي دارند پيش مي روند و هيچ چيزي نمي تواند براي مدت زيادي جلوي پيشرفتتان را بگيرد. اين شور و هيجان شما به همكارانتان نيز منتقل شده و مي توانيد كارها را با موفقيت به صورت گروهي پيش ببريد.

فـال روزانـه – دي

اگر به نظر ديگران در رابطه با چيزهايي كه قصد داريد به دست بياريد لجباز و سر سخت هستيد هيچ اشكالي ندارد، بگذاريد هر چه دلشان مي خواهد بگوييد و كاري كه خودتان درست مي دانيد را انجام دهيد. اما وقتي ته دلتان مي دانيد بيش از آن كه مصمم باشيد داريد لجبازي مي كنيد. اگر نزديكانتان چيزي به شما مي گويند مطمئن باشيد كه از روي حسادت نيست و از روي دلسوزي و خيرخواهي است. شما تمام فكر و خيالتان را روي كارهايتان و منافع ماديتان متمركز كرده ايد و چشمتان را به روي نيازهاي درونيتان بسته ايد. سعي كنيد به ساير نيازهاي خودتان نيز اهميت داده و با شخصي مورد اطمينان در رابطه با آنها صحبت كنيد.

فـال روزانـه – بهمن

اكنون زمان آن فرا رسيده است كه به برخي مسائل در رابطه با خودتان كه تا كنون آن را انكار مي كرده ايد اعتراف كنيد. البته در رابطه با اين مسائل تنها بايد به خودتان جواب پس بدهيد، پس خونسردي خودتان را حفظ كنيد و خيالتان راحت باشد. شما تنها كسي نيستيد كه بايد اشتباهات گذشته خود را بپذيرد و كارهايي كه كرده ايد آنقدرها هم كه خودتان احساس مي كنيد خجالت آور نيستند. درست است كه به آنها افتخار نمي كنيد، اما نبايد آنها را حتي از خودتان هم مخفي نگه داريد؛ براي يك بار هم كه شده با آنها روبرو شده و يك بار براي هميشه حلشان كنيد. امروز از بحث كردن در مورد هر موضوعي لذت مي بريد، اما يادتان باشد همان قدر كه حرف مي زنيد گوش هم بكنيد.

فـال روزانـه – اسفند

هر وقت كه احساس كنيد زمان دارد از دستتان مي رود و زندگي به سرعت سپري مي شود و شما نمي توانيد جلوي آن را بگيريد، احساس ترس و اضطراب شما را فرا مي گيرد. شما در حال حاضر نمي توانيد به وضوح درك كنيد كه در اطرافتان چه مي گذرد و همين باعث نگراني بيشتر شما شده است. اصلا نگران نباشيد، همه چيز روبراه است و شما فقط داريد از كمبود انرژي رنج مي بريد. خوشبختانه شارژتان درست به موقع تمام شده است و مي توانيد از تعطيلات آخر هفته استفاده كرده و يك استراحت درست و حسابي به خودتان بدهيد. شما هميشه از اين كه به كسي كمك كنيد لذت مي بريد، اما يادتان باشد طوري رفتار نكنيد كه باعث ايجاد احساس تحقير و ضعف در طرف مقابلتان شود.


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1396/7/5 ساعت: ۱۴ توسط:niksalehi2 :